Signs of Safety

Signs of Safety wordt ingezet bij onveilige situaties bij gezinnen en/of bij terugplaatsing van kinderen bij ouders. Dit is ook in te zetten met beeldbellen met het gezin.

Signs of Safety biedt een benaderingswijze voor de hulpverlening wanneer het gaat om onveiligheid van kinderen. Deze benadering is in de jaren 0- door Andrew Turnell en Steve Edwards ontwikkeld met medewerking van ruim 150 hulpverleners. Centraal staat de samenwerkingsrelatie met de client in situaties van kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik. Het streven is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Vanuit de samenwerking wordt gewerkt aan een veiligheidsplan. Bij het veiligheidsplan wordt het netwerk betrokken.

Binnen Signs of Safety is oplossingsgericht werken de grondhouding. Het betrekken van het netwerk van het gezin is een voorwaarde. De benaderingswijze ontwikkelt zich nog altijd dankzij de input van hulpverleners van over de hele wereld. Ook in Nederland krijgt Signs of Safety steeds meer belangstelling.

Uitgangspunten signs of Safety

 • Vaardigheden in het bespreken van onveiligheid in complexe gezinssystemen.
 • Vaardigheid om in het contact met client en netwerk te focussen op veiligheid waar het kind centraal staat.
 • Vaardigheden om in het contact met client en netwerk te focussen op veiligheid waar het kind centraal staat.
 • Vaardigheden om in het contact met client en netwerk te focussen op veiligheid waar het kind centraal staat.
 • Vaardigheden om de oplossingsgerichte communicatie aan te scherpen om hiermee bodemeisen te stellen
 • Kennis van het opstellen van een veiligheidsplan.

Manier van werken:

Zes praktijkelementen

 1. Begrijp de opstelling van ieder lid van het gezin. Probeer zoveel mogelijk na te gaan welke betekenissen de gezinsleden zien in hun verhalen. Dit helpt de hulpverlener om op het unieke karakter van de zaak te reageren en plannen te ontwikkelen met het gezin.
 2. Zoek naar uitzonderingen op de mishandeling. Dit geeft de hulpverlener en het gezin weer hoop. Omdat daardoor blijkt dat het probleem niet altijd bestaat. Uitzonderingen kunnen ook een aanwijzing zijn voor oplossingen die in het verleden hebben gewerkt.
 3. Ga na wat de sterke punten en hulpbronnen van het gezin zijn.
Benoem en belicht de positieve aspecten van het gezin. Dit voorkomt dat iedereen die erbij betrokken is door de problemen wordt overweldigd en ontmoedigd.
 4. Concentreer je op de doelen. Haal de doelen van het gezin naar boven om de veiligheid van het kind te verbeteren. Vergelijk die met de doelen van de professionals. Gebruik waar mogelijk de ideeën van het gezin.
 5. Meet veiligheid en vooruitgang. Ga tijdens de behandeling van de zaak voortdurend na in hoeverre de gezinsleden veiligheid en vooruitgang ervaren.
 6. Beoordeel de bereidheid, het vertrouwen en de capaciteiten. Beoordeel de bereidheid en het vermogen van het gezin om plannen uit te voeren alvorens te proberen die te realiseren.

12 praktische uitgangspunten

 1. Respecteer de cliënt als iemand die het waard is om mee samen te werken. Geef hoop en het gevoel dat veranderingen mogelijk zijn. Benader hen als mogelijke partners in het creëren van veiligheid.
 2. Werk samen met de persoon, niet met de mishandeling.
 3. Besef dat samenwerking ook mogelijk is wanneer er sprake is van dwang. Blijf streven naar partnerschap.
 4. Erken dat in elk gezin signalen van veiligheid aanwezig zijn. Elk gezin heeft vaardigheden en sterke kanten die er voor zorgen dat de kinderen voor een deel ook veilig zijn.
 5. Stel de veiligheid van de kinderen continu centraal.
 6. Ga na wat de cliënt wil zelf wil bereiken of veranderen. Stem doelen van het gezin en van de organisatie op elkaar af.
 7. Zoek altijd naar de details van de situatie. Oplossingen ontstaan uit details, niet uit generalisaties.
 8. Concentreer je op het tot stand brengen van kleine veranderingen.
 9. Verwar de details van de zaak niet met een oordeel. Ieder zal de details anders interpreteren.
 10. Bied keuze mogelijkheden aan. Dit bevordert de samenwerking en betrokkenheid.
 11. Behandel het gesprek als een platform voor verandering. Het gesprek is een belangrijk middel tot verandering.
 12. Behandel de praktische uitgangspunten als een streven.