Disclaimer

Jeugd en Gezinscoach Zutphen heeft de informatie die je op deze website vindt met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Jeugd en Gezinscoach Zutphen kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Jeugd en Gezinscoach Zutphen niet instaan.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen verstrekt op deze website alleen informatie over zijn eigen producten en diensten en houdt zich het recht voor om daarin zonder mededeling vooraf wijzigingen in aan te brengen.

De website bevat soms verwijzingen naar andere websites die niet door Jeugd en Gezinscoach Zutphen worden onderhouden. Hoewel Jeugd en Gezinscoach Zutphen uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt hij/zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.
Je kunt er van op aan dat Jeugd en Gezinscoach Zutphen alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. Jeugd en Gezinscoach Zutphen kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.