Relatietherapie 2024

Ik ben Sandra Krijgsman en ben al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de GGZ en de Jeugdhulpverlening, o.a. in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.
Ik ben opgeleid tot GGZ-agoog (Registerplein GGZ Agoog), Jeugd- en Gezinsprofessional (geregistreerd SKJ) en Cognitief Therapeutisch werker (geregistreerd VGCT).
Ik behandel kinderen, jeugd en gezinnen vanuit verschillende therapievormen, om zo aan gedragsverandering te werken. Daarnaast werk ik vaak systemisch vanuit Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). De behandelingen vinden plaats in een huiskamer setting (mijn praktijkruimte), omdat ik het belangrijk vindt dat mensen zich op hun gemak en zich thuis voelen.

In Juni 2023 ben ik Relatietherapeut IBCT (Integrative Behaviour Couple Therapie) geworden.  Momenteel ben ik een verdiepingsjaar aan het volgen om nog meer de diepte in te gaan op onderwerpen als seks, overspel, jaloezie  en vechtscheidingen.
Relatietherapie maakt nu ook deel uit van mijn aanbod, koppels met relatieproblemen kunnen vanaf nu ook bij mij terecht. Het ligt dicht bij mezelf, ook deze sessies beginnen speels met een oefening (bijvoorbeeld: het weerbericht buiten en binnen (in je hoofd) ACT.

In Nederland is IBCT nog vrij onbekend als relatietherapie. In de jaren ‘80 en ’90 is IBCT uitgebreid onderzocht en beschreven door de Amerikaanse psychologen Neil Jacobson en Andrew Christensen. Vanuit klinische studies blijkt de therapie vorm evidence based toegepast te kunnen worden. Koppels merken snel verbetering binnen de relatie na implementatie van IBCT. Inmiddels is in Nederland een behandelprotocol opgesteld waar gemiddeld genomen (exclusief intake) 10 sessies voldoende blijkt te zijn om verbeteringen binnen de relatietevredenheid en relatiegeluk aan te brengen.
(Pieternel Dijkstra en Aerjen Tamminga).

De basis van het handelen binnen een gezin ligt bij jezelf, het ouderschap en de relatie met de partner. Als de relatie tussen ouders niet lekker loopt, bijvoorbeeld als ouders niet op een lijn liggen, heeft dit ook invloed op de kinderen. Middels IBCT relatietherapie kunnen ouders zaken die spelen binnen de relatie leren verdragen en veranderen. Daarnaast kan IBCT als losstaande relatietherapie worden ingezet. In plaats van de focus te richten op persoonlijke gedragsverandering leer je bij IBCT omgaan met onprettige gevoelens. Je leert je beangstigende of verontrustende gedachten te accepteren om zo waardevolle doelen na te kunnen streven. IBCT is systemisch doordat het zich richt op de feedbackprocessen die plaatsvinden in de interactie met de partner. Het voordeel van systemisch werken is dat de therapie zo ook (al dan niet indirect) kan bijdragen aan het gezonder functioneren van het gezin en de positieve weerslag hiervan op het welzijn van kinderen binnen het gezin.
Tijdens de therapie worden communicatieregels afgesproken. Er wordt gekeken naar hoe iemand wil zijn als partner en hoe iemand zijn/haar eigen gevoelens kan verwoorden naar de ander. Daarnaast wordt er gezamenlijk gekeken naar waar de rek zit in de relatie. Tijdens de therapie wordt er gezocht naar patronen binnen de relatie en sta je stil bij gevoelens als verdriet of jaloezie of situaties die kunnen spelen binnen de relatie, zoals problematiek op seksueel vlak, overspel en/of (vecht-)scheiding. Middels het uitvoeren van (huiswerk-)oefeningen zet je je gezamenlijk in voor het verbeteren van de relatie.

Mijn passie is dat gezinnen, ouders  en koppels op een goede manier met elkaar omgaan, zodat ze samen groeien naar degene die ze zouden willen zijn.  In ambulante behandeling en begeleiding ga ik samen met stellen aan de slag om te voorkomen dat zaken (verder) uit de hand lopen.

Relatietherapie betalen stellen zelf. De tarieven worden gelijkgesteld met Behandeling Basis de tarieven van de gemeentes voor behandeling. Er vindt een intake plaats, waarbij beide kunnen beslissen of ze met de relatietherapie doorgaan of niet. De sessies zijn anderhalf tot twee uur.

Voor meer informatie over IBCT en het IBCT werkboek verwijs ik naar de site van Aerjen Tamminga (aerjentamminga.nl).  en Pieternel Dijkstra (www.pieterneldijkstra.nl)

 

Nieuwe praktijkruimte vlakbij station Zutphen

Begin dit jaar was ik toe aan een nieuwe stap. Ik werkte met veel plezier bij Waterkracht. Toch merkte ik dat ik behoefte had aan eigen ruimte met mijn eigen spullen zoals een bank, (spel)materialen en digibord. Ik wilde graag een mooie en warme kamer om mensen goed te kunnen ontvangen en waar de honden ook de hele dag mee zouden kunnen.
Dit is gelukt aan de Nieuwstad 73, tegenover het Eligant Lyceum (Baudartius/ Stedelijk) en vlakbij station Zutphen. Sinds februari 2022 heb ik daar mijn eigen praktijkruimte! Kom je ook eens een kijkje nemen?

Gecertificeerd ACT4 Kids

Opleiding ACT4Kids
In april 2022 ben ik gestart met de opleiding ACT4Kids. Het ACT4Kids model helpt bij het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en nieuwe vaardigheden om te kunnen omgaan met problemen in het leven. Afgelopen zomer heb ik deze opleiding met bijbehorende opdrachten behaald waardoor ik mezelf gecertificeerd ACT4Kids Therapeut mag noemen!

Wat is ACT4Kids?
ACT4kids is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy. Het leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn.
Met het gebruik van ACT4kids werk je als kind of jongere aan verschillende vaardigheden zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, het herkennen van dat wat jij belangrijk vindt in je leven en er naar handelen, maar bovenal: zelf-compassie. Je mag er zijn. Wat je ook denkt, voelt of doet, je bent al helemaal goed.

Het ACT4Kids-model is de basis van waaruit de ACT4kids therapeut werkt. Het werkt 3-ledig:
Het helpt mij bij het analyseren van de verschillende functies, processen en andere factoren die in en rondom het kind of de jongere spelen.
Het helpt mij bij het onderzoeken welke ACT-vaardigheden het kind of de jongere zou kunnen versterken tijdens de begeleiding.
Hierdoor geeft het mij een verklaringsmodel voor de totstandkoming en instandhouding van niet werkende gedragspatronen en helpt het mij bij het opstellen van begeleidingsdoelen en een begeleidingsplan.
In de uitvoering geef ik door gebruik van het model vorm aan elke sessie met terugkerende elementen als het eiland en het kruispunt en geeft het kinderen, jongeren en hun ouders handvatten in de toepassing van ACT4Kids in hun dagelijks leven.
Mijn eigen ervaringen met ACT4Kids
ACT4Kids is haast altijd passend bij welke begeleiding ik ook bied aan kinderen of jongeren. Bij de aanmelding van een kind of jongere kijk ik welke elementen uit ACT4Kids gehaald kunnen worden, soms in combinatie met andere trainingen of therapieën.

Tijdens ACT4Kids worden metaforen van dieren gebruikt bij het uitleggen van gedachtes zodat kinderen en jongeren dit kunnen herkennen bij zichzelf. Het is ook mogelijk om met fysieke dieren te werken zoals bijvoorbeeld handpoppen. Bij ACT4Kids wordt er gebruik gemaakt van allerlei creatieve materialen of vormen zoals bellenblaas, vilt, ballonnen, spelletjes zodat we op een actieve en speelse manier bezig zijn.

Als hulpverlener merk ik dat de kinderen en jongeren erg blij worden van ACT4Kids. Door het gebruiken van materialen en het enthousiasme van de kinderen en jongeren word ik hier zelf ook blij van. Laatst vertelde een kind dat hij in de klas heel boos werd en met tafels wilde gaan gooien. Op dat moment herkende hij zijn ‘kletspraat uil’ waardoor hij zichzelf kon inhouden en het weer lukte om zijn gedachtes om te buigen. Hier doe ik het voor!

Even voorstellen

Met mijn Topdog trainingen wordt Skye al 3,5 jaar ingezet als co-trainer. De meeste van jullie zullen haar vast ook wel eens gezien hebben. Skye is een Austrialian Shepherd van vijf jaar. Ze is enorm intelligent, gevoelig, enthousiast en houdt van spelen. Aangezien Skye een gevoelige hond is, kan zij mooi gedrag spiegelen waardoor onzekere of angstige mensen zich goed in haar kunnen herkennen. Dit zorgt ervoor dat er meer inzicht komt in gedrag, gevoelens en emoties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met veel plezier wil ik jullie ook voorstellen aan Chuck. Hij wordt sinds kort ingezet voor mijn Topdog trainingen. Chuck is een Australian Shepherd van bijna 2 jaar. Hij is een echte allemansvriend, enthousiast en houdt vooral van knuffelen en spelen. Chuck kan zich makkelijk aanpassen in verschillende situaties omdat hij zelfverzekerd is. Chuck zoekt graag de grenzen op waardoor je geconfronteerd kan worden met het aangeven van je eigen grenzen. Chuck is daardoor voor diverse hulpvragen inzetbaar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide honden lijken de Topdog-trainingen TOP te vinden! Skye en Chuck zijn beide goedgekeurd door hondengedragsdeskundige Rob Mos, van Topdog-trainingen Nederland. Daarnaast hebben ze beide meerdere gehoorzaamheidstrainingen goed doorlopen en lopen wekelijks een agility parcours. Vroeger hebben de Oud duitse herders, Dazzle & Kiran als co-trainer gewerkt. Helaas hebben we een aantal jaar geleden afscheid van hen moeten nemen nadat ze 12 en 13 jaar oud zijn geworden.

Bijscholing gevolgd VGCT

Ik heb in november de bijscholing “We’re only human” bij het Najaarscongres van VGCT gevolgd.

Hieronder een kort stukje over de bijscholing geciteerd van de VGCT site:

‘Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’: een ingesleten uitdrukking die we ook in 2021 nog gebruiken. Maar wat bedoelen we precies als we het hebben over normaal, gezond en aanpassend gedrag? En wie bepaalt dat eigenlijk? Welke rol spelen context, cultuur en andere vormen van diversiteit, en hoe kunnen we daar in de behandeling het beste mee omgaan? Waarom zijn de gevolgen voor diegenen die afwijken van de norm vaak zo groot? En, wordt het niet eens tijd dat we veel genuanceerder gaan denken over wat normaal en abnormaal is, gewoonweg omdat we allemaal mensen zijn? We gaan het er uitgebreid over hebben tijdens het najaarscongres 2021.

We gaan ook kijken naar de therapeut als mens. Hoeveel mens mag en kan de therapeut zijn? Hoe word en blijf je een goede therapeut? Wat is de rol van (zelf)reflectie, wat zijn de kansen en risico’s van self-disclosure en waar liggen de grenzen van jezelf en die van je cliënt? En wat als we als hulpverleners fouten maken, of zelf last krijgen van wat we horen en zien tijdens ons werk?

Anne4Care | e-COVID project

Jeugd en gezinscoach Zutphen neemt deel aan het e-COVID project waarbij gebruik wordt gemaakt van -een virtueel maatje ‘Anne4Care’. Anne is een avatar met gezichtsuitdrukkingen. Je kunt met haar praten, maar ook het beeldscherm aanraken. Anne luistert, reageert en helpt herinneren. Ze geeft je regie terug over het leven. Lees de bijlage voor meer informatie:

Signs of Safety, ook in te zetten met beeldbellen met het gezin

Het wordt ingezet bij onveilige situaties bij gezinnen en/of bij terugplaatsing van kinderen bij ouders.

Signs of Safety biedt een benaderingswijze voor de hulpverlening wanneer het gaat om onveiligheid van kinderen. Deze benadering is in de jaren 0- door Andrew Turnell en Steve Edwards ontwikkeld met medewerking van ruim 150 hulpverleners. Centraal staat de samenwerkingsrelatie met de client in situaties van kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik. Het streven is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Lees voor meer informatie…

2 daagse scholing bij RINO

Bij het Rino een 2 daagse scholing gehad over slaap en slaapproblemen. Mooie handsvaten gekregen om clienten verder te helpen om weer te kunnen slapen.