Gecertificeerd ACT4 Kids

Opleiding ACT4Kids
In april 2022 ben ik gestart met de opleiding ACT4Kids. Het ACT4Kids model helpt bij het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht en nieuwe vaardigheden om te kunnen omgaan met problemen in het leven. Afgelopen zomer heb ik deze opleiding met bijbehorende opdrachten behaald waardoor ik mezelf gecertificeerd ACT4Kids Therapeut mag noemen!

Wat is ACT4Kids?
ACT4kids is gebaseerd op Acceptance and Commitment Therapy. Het leert kinderen hun hart te volgen en de hindernissen die ze daarbij tegenkomen, zoals verlies, falen, afwijzing of ongeluk te nemen zoals ze zijn.
Met het gebruik van ACT4kids werk je als kind of jongere aan verschillende vaardigheden zoals het innemen van een ander perspectief, het omgaan met hindernissen of tegenslagen, het verdragen van moeilijke gevoelens en gedachten in moeilijke situaties, het herkennen van dat wat jij belangrijk vindt in je leven en er naar handelen, maar bovenal: zelf-compassie. Je mag er zijn. Wat je ook denkt, voelt of doet, je bent al helemaal goed.

Het ACT4Kids-model is de basis van waaruit de ACT4kids therapeut werkt. Het werkt 3-ledig:
Het helpt mij bij het analyseren van de verschillende functies, processen en andere factoren die in en rondom het kind of de jongere spelen.
Het helpt mij bij het onderzoeken welke ACT-vaardigheden het kind of de jongere zou kunnen versterken tijdens de begeleiding.
Hierdoor geeft het mij een verklaringsmodel voor de totstandkoming en instandhouding van niet werkende gedragspatronen en helpt het mij bij het opstellen van begeleidingsdoelen en een begeleidingsplan.
In de uitvoering geef ik door gebruik van het model vorm aan elke sessie met terugkerende elementen als het eiland en het kruispunt en geeft het kinderen, jongeren en hun ouders handvatten in de toepassing van ACT4Kids in hun dagelijks leven.
Mijn eigen ervaringen met ACT4Kids
ACT4Kids is haast altijd passend bij welke begeleiding ik ook bied aan kinderen of jongeren. Bij de aanmelding van een kind of jongere kijk ik welke elementen uit ACT4Kids gehaald kunnen worden, soms in combinatie met andere trainingen of therapieën.

Tijdens ACT4Kids worden metaforen van dieren gebruikt bij het uitleggen van gedachtes zodat kinderen en jongeren dit kunnen herkennen bij zichzelf. Het is ook mogelijk om met fysieke dieren te werken zoals bijvoorbeeld handpoppen. Bij ACT4Kids wordt er gebruik gemaakt van allerlei creatieve materialen of vormen zoals bellenblaas, vilt, ballonnen, spelletjes zodat we op een actieve en speelse manier bezig zijn.

Als hulpverlener merk ik dat de kinderen en jongeren erg blij worden van ACT4Kids. Door het gebruiken van materialen en het enthousiasme van de kinderen en jongeren word ik hier zelf ook blij van. Laatst vertelde een kind dat hij in de klas heel boos werd en met tafels wilde gaan gooien. Op dat moment herkende hij zijn ‘kletspraat uil’ waardoor hij zichzelf kon inhouden en het weer lukte om zijn gedachtes om te buigen. Hier doe ik het voor!