Relatietherapie 2024

Ik ben Sandra Krijgsman en ben al meer dan 20 jaar werkzaam binnen de GGZ en de Jeugdhulpverlening, o.a. in het werken met kinderen, jongeren, ouders en gezinnen.
Ik ben opgeleid tot GGZ-agoog (Registerplein GGZ Agoog), Jeugd- en Gezinsprofessional (geregistreerd SKJ) en Cognitief Therapeutisch werker (geregistreerd VGCT).
Ik behandel kinderen, jeugd en gezinnen vanuit verschillende therapievormen, om zo aan gedragsverandering te werken. Daarnaast werk ik vaak systemisch vanuit Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG). De behandelingen vinden plaats in een huiskamer setting (mijn praktijkruimte), omdat ik het belangrijk vindt dat mensen zich op hun gemak en zich thuis voelen.

In Juni 2023 ben ik Relatietherapeut IBCT (Integrative Behaviour Couple Therapie) geworden.  Momenteel ben ik een verdiepingsjaar aan het volgen om nog meer de diepte in te gaan op onderwerpen als seks, overspel, jaloezie  en vechtscheidingen.
Relatietherapie maakt nu ook deel uit van mijn aanbod, koppels met relatieproblemen kunnen vanaf nu ook bij mij terecht. Het ligt dicht bij mezelf, ook deze sessies beginnen speels met een oefening (bijvoorbeeld: het weerbericht buiten en binnen (in je hoofd) ACT.

In Nederland is IBCT nog vrij onbekend als relatietherapie. In de jaren ‘80 en ’90 is IBCT uitgebreid onderzocht en beschreven door de Amerikaanse psychologen Neil Jacobson en Andrew Christensen. Vanuit klinische studies blijkt de therapie vorm evidence based toegepast te kunnen worden. Koppels merken snel verbetering binnen de relatie na implementatie van IBCT. Inmiddels is in Nederland een behandelprotocol opgesteld waar gemiddeld genomen (exclusief intake) 10 sessies voldoende blijkt te zijn om verbeteringen binnen de relatietevredenheid en relatiegeluk aan te brengen.
(Pieternel Dijkstra en Aerjen Tamminga).

De basis van het handelen binnen een gezin ligt bij jezelf, het ouderschap en de relatie met de partner. Als de relatie tussen ouders niet lekker loopt, bijvoorbeeld als ouders niet op een lijn liggen, heeft dit ook invloed op de kinderen. Middels IBCT relatietherapie kunnen ouders zaken die spelen binnen de relatie leren verdragen en veranderen. Daarnaast kan IBCT als losstaande relatietherapie worden ingezet. In plaats van de focus te richten op persoonlijke gedragsverandering leer je bij IBCT omgaan met onprettige gevoelens. Je leert je beangstigende of verontrustende gedachten te accepteren om zo waardevolle doelen na te kunnen streven. IBCT is systemisch doordat het zich richt op de feedbackprocessen die plaatsvinden in de interactie met de partner. Het voordeel van systemisch werken is dat de therapie zo ook (al dan niet indirect) kan bijdragen aan het gezonder functioneren van het gezin en de positieve weerslag hiervan op het welzijn van kinderen binnen het gezin.
Tijdens de therapie worden communicatieregels afgesproken. Er wordt gekeken naar hoe iemand wil zijn als partner en hoe iemand zijn/haar eigen gevoelens kan verwoorden naar de ander. Daarnaast wordt er gezamenlijk gekeken naar waar de rek zit in de relatie. Tijdens de therapie wordt er gezocht naar patronen binnen de relatie en sta je stil bij gevoelens als verdriet of jaloezie of situaties die kunnen spelen binnen de relatie, zoals problematiek op seksueel vlak, overspel en/of (vecht-)scheiding. Middels het uitvoeren van (huiswerk-)oefeningen zet je je gezamenlijk in voor het verbeteren van de relatie.

Mijn passie is dat gezinnen, ouders  en koppels op een goede manier met elkaar omgaan, zodat ze samen groeien naar degene die ze zouden willen zijn.  In ambulante behandeling en begeleiding ga ik samen met stellen aan de slag om te voorkomen dat zaken (verder) uit de hand lopen.

Relatietherapie betalen stellen zelf. De tarieven worden gelijkgesteld met Behandeling Basis de tarieven van de gemeentes voor behandeling. Er vindt een intake plaats, waarbij beide kunnen beslissen of ze met de relatietherapie doorgaan of niet. De sessies zijn anderhalf tot twee uur.

Voor meer informatie over IBCT en het IBCT werkboek verwijs ik naar de site van Aerjen Tamminga (aerjentamminga.nl).  en Pieternel Dijkstra (www.pieterneldijkstra.nl)