Signs of Safety, ook in te zetten met beeldbellen met het gezin

Het wordt ingezet bij onveilige situaties bij gezinnen en/of bij terugplaatsing van kinderen bij ouders.

Signs of Safety biedt een benaderingswijze voor de hulpverlening wanneer het gaat om onveiligheid van kinderen. Deze benadering is in de jaren 0- door Andrew Turnell en Steve Edwards ontwikkeld met medewerking van ruim 150 hulpverleners. Centraal staat de samenwerkingsrelatie met de client in situaties van kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik. Het streven is om de veiligheid van de kinderen te waarborgen.

Lees voor meer informatie…