Veel inzet op kwaliteit en ontwikkeling.

Dit jaar heeft jeugd en gezinscoach Zutphen weer veel ingezet op kwaliteit en ontwikkeling.

ZORGCOLLECTIEF

Ik ben al een tijd betrokken bij het zorgcollectief Noord Oost Veluwe. In dit zorgcollectief werken kleinere zorgpartijen samen om kwaliteit hoog te krijgen en te houden. Hiernaast werken we samen om ook grotere vragen samen op te pakken. Vanuit een zorgcollectief, zijn wij in 2019 een branchevereniging geworden.

VERWIJSINDEX

Sinds dit jaar ben ik met de verwijsindex gaan werken. Cliënten waar zorgen om zijn kunnen in het verwijsindex systeem worden gezet zodat het duidelijk is welke zorgverleners er betrokken zijn. Inhoudelijk wordt er geen informatie gedeeld.

GEDRAGSWETENSCHAPPERS

Vanaf 1 januari 2019 zijn er gedragswetenschappers bij mijn bedrijf betrokken die ingezet worden om de kwaliteit verder te verbeteren voor jeugd en gezinscoach Zutphen.

REGISTRATIE COGNITIEF THERAPEUTISCH WERKER, VGCT

Twee jaar geleden heb ik bij de Rino groep, de post HBO cognitief therapeutisch werker behaald. In 2019 heb ik mijn registratie hiervoor behaald als Cognitief Therapeutisch Werker, VGCT (De vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) door het volgen van supervisie en het schrijven van verslagen.

SKJ-REGISTRATIE

Door veel bijscholing en het volgen van super- en intervisies, heb ik dit jaar mijn herregistratie bij de SKJ gedaan (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd).

ISO CERTIFICERING

Regelmatig komt er een audit bij Jeugd en gezinscoach Zutphen waarbij er gecontroleerd wordt op kwaliteit, zodat ik mijn bedrijf kan verbeteren. Dit jaar heb ik voor Jeugd en Gezinscoach de ISO certificering behaald bij Praktima Zutphen.

BRAINBLOCKS

Op dit moment ben ik bijna klaar met “Brain blocks”  Het doel van brainblocks is om door middel van een hoofd en gekleurde blokjes en bolletjes te komen tot eigen beelden en eigen taal. Om de cliënt uit te nodigen en elkaar te leren begrijpen; (ouders, verzorgers) en kind, (relaties). Oorzaak en gevolg zijn belangrijke items binnen de interactie. Uiteindelijk werk je toe naar interacties positief te veranderen.

Hiernaast doe ik een bijscholing over slaap- en slaapstoornissen.