Preventie

Ik houd ervan om op een preventieve manier te werken. Er zijn meerdere mogelijkheden; van laagdrempelige activiteiten tot ingewikkelde trainingen. Bijvoorbeeld bij een project of problemen in de wijk om samen met buurtbewoners iets moois van de grond te tillen. Ben je als verwijzer, gezin of buurt op zoek naar een preventie interventie? Laten we dan met elkaar in gesprek gaan.

Opvang wachtlijsten GGZ
Ik wil er voor zorgen dat jeugdigen en gezinnen niet onnodig lang hoeven wachten tot zij ondersteuning krijgen. Door op preventieve wijze alvast te starten met gesprekken, behandeling en/of training, hoop ik te voorkomen dat de situatie verslechterd. Samen met jou en/of jullie kunnen we ons richten op het stabiel worden, blijven en verbeteren. Op deze manier is er al hulp ter voorbereiding op de volledige GGZ behandeling. Op dit moment wordt ik al bij meerdere casussen ingezet voor het eindtraject van de GGZ. Echter kan dit naar voren geschoven worden om bijvoorbeeld in de praktijk te oefenen met situaties waar jeugdigen en gezinnen in vastlopen.

Familie Netwerk Beraad

Er zijn mensen die zich zorgen maken over jou. Om het beter te maken voor jou (en misschien ook wel voor je broertjes en/of zusjes) heeft een hulpverlener jullie aangemeld voor het organiseren van een Familie Netwerk Beraad. Het Familie Netwerk Beraad is een bijeenkomst waar je familie en je netwerk bij elkaar komen om te praten. Ze zullen samen met jou een plan maken voor de toekomst. Je mag zelf ook meedenken en vertellen wat jij ervan vindt. Het gaat erom dat jij je straks veilig en geholpen voelt.
Lees meer...

Oudercursus positief opvoeden “Triple P”

Triple P, oudercursus “positief opvoeden” is een preventieve cursus voor ouders van kinderen tot en met 10 jaar. Dit is een preventief, praktisch programma waarbij de ouders handvatten krijgen om probleemgedrag bij kinderen te verminderen.
Lees meer...

Psycho-educatie bij Autisme en ADHD

Ik maak gebruik van Brainblocks; een middel om psycho-educatie te geven bij kinderen, jongeren, ouders of partner, om samen tot één taal te komen. Door uit te leggen hoe het brein werkt en dit te koppelen aan het brein van de persoon waarom het om gaat met praktische voorbeelden. Hierdoor ontstaat er meer zelfinzicht en is het voor anderen mogelijk om de persoon beter te begrijpen.
Lees meer...