Familie Netwerk Beraad

Er zijn mensen die zich zorgen maken over jou. Om het beter te maken voor jou (en misschien ook wel voor je broertjes en/of zusjes) heeft een hulpverlener jullie aangemeld voor het organiseren van een Familie Netwerk Beraad. Het Familie Netwerk Beraad is een bijeenkomst waar je familie en je netwerk bij elkaar komen om te praten. Ze zullen samen met jou een plan maken voor de toekomst. Je mag zelf ook meedenken en vertellen wat jij ervan vindt. Het gaat erom dat jij je straks veilig en geholpen voelt.

Wat je echt moet weten over het Familie Netwerk Beraad

Familie is een makkelijk woord, maar netwerk, wat is dat? Het netwerk is eigenlijk iedereen die jou zou kunnen helpen. Denk aan de buurvrouw, de voetbaltrainer, een vriendin van je moeder, een collega van je vader, je klasgenoot, de ouders van een vriend of mensen van een vrijwilligersorganisatie. Het zijn de mensen die het beste willen voor jou.

Wat is een plan, wat staat daar dan in?

Dit kan het beste uitgelegd worden met een voorbeeld:

De moeder van Janiek is erg vergeetachtig. Janiek komt vaak te laat op school en er is vaak geen eten in huis. Om het voor Janiek beter te maken kan er een plan worden gemaakt waarin wordt afgesproken dat er iemand is die Janiek op komt halen om hem naar school te brengen en dat er iemand komt die boodschappen kan doen.

Wie bepaalt wat er in het plan komt?

Samen met jou en je gezin heeft de hulpverlener gesproken over de zorgen die er zijn en de dingen die beter moeten. Als jullie het eens zijn met de aanmelding zal er een coach komen die het Familie Netwerk Beraad gaat organiseren. Deze coach gaat met de mensen uit jouw familie en netwerk een apart gesprekje voeren, de mensen die jij kiest.  Hierna geeft de coach uitleg te geven en te ontdekken wie er allemaal mee kunnen doen aan het beraad.

De coach wil ook van jou horen wat belangrijk is. Het gaat namelijk over jou. Maar het kan zijn dat het voor jou moeilijk is om te vertellen wat jij belangrijk vindt. Misschien wil je niemand verdriet doen of denk je dat iemand boos wordt als je zegt wat je denkt. De coach weet dat dit voor veel kinderen moeilijk is. Je moet niets, het is belangrijk dat jij je veilig voelt. De coach kan  samen met jou gaan onderzoeken hoe we belangrijke dingen kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld je ouders.

Zijn er ook dingen die in het plan moeten?

Het is belangrijk dat op termijn het gezin of de jongeren weer kan kijken naar zijn toekomst. Veiligheid is belangrijk, hierover moeten we dingen afspreken als dit nodig is.

Hoe ziet het beraad eruit?

Als de coach met iedereen een gesprekje heeft gehad wordt iedereen uitgenodigd voor een beraad. Alle mensen die belangrijk zijn voor jou, gaan met elkaar in gesprek. Soms duurt een beraad heel kort, soms duurt het heel lang. Als iedereen is uitgepraat vertellen ze de hulpverlener en de coach hoe het plan eruit ziet. Er wordt ook afgesproken wie de planbewaker wordt. De planbewaker zorgt ervoor dat hij controleert of iedereen zich aan de afspraken houdt.

We werken ook aan binding van het netwerk. We gaan samen praten, soms zorgt een gezin  of hun netwerk ook voor hapjes of een hapje eten.