Oudercursus positief opvoeden “tripple P”.

Dit is een preventief, praktisch programma waarbij de ouders handvatten krijgen om probleemgedrag bij kinderen te verminderen.

Het kan in een groep met meerdere ouders, ongeveer 6 ouders maximaal. Het zou individueel als behandeling of begeleiding bij de ouders thuis kunnen.

Samen gaan we in gesprek over de opvoeding, doen we rollenspelen en leer je aan de hand van voorbeeldgedrag, nieuw gedrag aan.

Daarnaast leer je omgaan met (on)gewenst gedrag, positief gedrag belonen en negatief gedrag af te leren.

Vervolgens gaan we kijken naar verwachtingen en hoe deze verwachtingen realistisch bij te stellen. We staan stil bij basisregels, het leren vooruit plannen en hoe je zorgt voor een fijne thuissituatie.

Preventie:
Ik bied ook preventie aan (trainingen) en/of kan ik ingezet worden bij projecten in de wijk. Om samen met buurtbewoners iets moois van de grond te tillen.