Triple P Oudercursus "Positief opvoeden"

Triple P oudercursus "Positief opvoeden" is een praktisch programma waarbij de ouders handvatten krijgen om probleemgedrag bij kinderen te verminderen. Dit is een preventieve cursus voor ouders van kinderen tot en met 10 jaar. Dit kan individueel of met andere ouders zodat je ook van elkaar kunt leren.

 

Het kan in een groep met meerdere ouders, ongeveer 6 ouders maximaal. Het zou individueel als behandeling of begeleiding bij de ouders thuis kunnen.
Samen gaan we in gesprek over de opvoeding, doen we rollenspelen en leer je aan de hand van voorbeeldgedrag, nieuw gedrag aan. Daarnaast leer je omgaan met (on)gewenst gedrag, positief gedrag belonen en negatief gedrag af te leren. Vervolgens gaan we kijken naar verwachtingen en hoe deze verwachtingen realistisch bij te stellen. We staan stil bij basisregels, het leren vooruit plannen en hoe je zorgt voor een fijne thuissituatie.

Preventie
Ik bied ook preventie aan (trainingen) en/of kan ik ingezet worden bij projecten in de wijk. Om samen met buurtbewoners iets moois van de grond te tillen.

Opvang wachtlijsten GGZ
Ik wil er voor zorgen dat jeugdigen en gezinnen niet onnodig lang hoeven wachten tot zij ondersteuning krijgen. Door op preventieve wijze alvast te starten met gesprekken, behandeling en/of training, hoop ik te voorkomen dat de situatie verslechterd. Samen met jou en/of jullie kunnen we ons richten op het stabiel worden, blijven en verbeteren. Op deze manier is er al hulp ter voorbereiding op de volledige GGZ behandeling. Neem contact op voor meer informatie.