Verwijzers.

Clienten of gezinnen worden regelmatig doorverwezen door Jeugdbescherming, (huis)artsen, CJG (Centrum Jeugd en Gezin, 18 -), WMO consulenten (Wet maatschappelijke ondersteuning 18 plus). Ik kan zowel jeugd als WMO bieden waardoor er een mooie overgang kan zijn van jeugd naar WMO.

Contracten met : Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Epe, Apeldoorn

Gemeente kan ook een verwijzer zijn om een project uit te voeren. GGZ behandelaren kunnen via de gemeente met mij samenwerken om gezamenlijk de client in beweging te krijgen door een combi, behandeling bij GGZ en samen oefenen met mij (cognitief therapeutisch).

Mijn psycho sociale hulphond “Skye” maakt cliënten blij. Ze kan een mooie interventie zijn om binnen te komen bij ongemotiveerde gezinnen of cliënten. We kunnen klein starten, bijvoorbeeld met een wandeling met een kind of jongere, dit kan uitgebouwd worden naar behandeling en of training.

Mijn Scope: “het behandelen, begeleiden, coachen en trainen” van jeugd, gezinnen en (jong) volwassenen. Gericht op gedragsverandering bij mensen met “psychische of psychiatrische klachten en/of ontwikkelingsproblematiek”.

Ik ben breed opgeleid zowel binnen de Jeugdhulpverlening als binnen de psychiatrie. Ik werk een aantal uren binnen de specialistische GGZ om goed bij te blijven en in een team te werken.

Ik werk samen binnen het zorgcollectief Noord Oost Veluwe om samen sterk te zijn, onze kwaliteit op orde te houden en samen te kunnen werken als er meerdere vragen zijn rondom een client. In dit zorgcollectief is een breed scala van professionals.

Contracten met : Zutphen, Lochem, Brummen, Voorst, Epe, Apeldoorn

Registraties

SKJ registratie ( stichting kwaliteitsregister jeugd).
Registratie GGZ agoog ( registerplein).
Registratie cognitief therapeutisch werker, VGCt. ( VGCt is de vereniging voor Gedrags en cognitieve therapieën).

Werkervaring

• 2015 – heden: Sinds juni 2015 werkzaam als GGZ Agoog en Cognitief therapeutisch werker binnen de specialistische GGZ op ZZP-basis.
• 2013 – heden: Sinds juli 2013 werkzaam binnen eigen bedrijf ‘Jeugd en Gezinscoach Zutphen’. Combinatie Jeugdzorgwerker en GGZ Agoog
• 2008 – 2016: 8 jaar werkervaring binnen de jeugdhulpverlening als ambulant hulpverlener A. Veel gewerkt met ongemotiveerde jeugd met grensoverschrijdend of naar binnen gekeerd gedrag (Jongeren en Kleine criminaliteit JEKK)
• 2009: 1 jaar gewerkt bij een welzijnsorganisatie in Zutphen als kinderwerker bij de talentvolle buurt, 1 dag per week.
• 2008: 1 jaar gewerkt bij een gehandicaptenorganisatie in Zutphen als invalkracht voor verschillende groepen, 1 dag per week.
• 2001 – 2008: 7 jaar gewerkt binnen de psychiatrie bij jongvolwassenen. Als ambulant hulpverlener, ouderbegeleider en trainer. Veel gewerkt met jongvolwassenen en hun ouders. Jongvolwassenen met psychiatrische problemen, specialisatie psychotische klachten en ASS-problematiek.
• 1990 – 2000: 10 jaar werkervaring met jeugd en jongeren binnen het sociaal cultureel werk. Het motiveren van jeugd en jongeren voor school en begeleiding, signalering, trainingen en werkloosheidstrajecten.
• Naast mijn banen heb ik vanaf 2000 ook gewerkt voor gespecialiseerde bedrijven voor diensten binnen de groepen voor jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en psychiatrie.
• Specialist op gebied van gedragsverandering van ongemotiveerde en grensoverschrijdende jeugd en jongeren.
• Specialist op gebied van ASS problematiek.

Diploma`s

• Post HBO diploma, intensieve ambulante gezinsbehandeling
• Post HBO diploma mindfulness en cognitieve therapie
• Post HBO diploma cognitief therapeutisch werker
• Post HBO diploma, autisme.
• Sociaal pedagogische hulpverlening, H.B.O. diploma.
• Sociaal cultureel werk, M.D.G.O. Agogische werk diploma.

Certificaten

• Triple p, nivo 4 groep, positief opvoeden
• Familienetwerkberaad certificaat
• Topdogtrainer certificaat
• Agressieregulatietraining, certificaat.
• Libermanmodule, omgaan met verslaving, vrije tijd en omgaan met psychotische symptomen.
• Psychopathologie module
• Workshop COMET voor negatief zelfbeeld

Ik volg nu:

Brainblocks, in opleiding diverse trainingsdagen gehad.
Slaap en de behandeling van slaapstoornissen