Verwijzers

Mensen of gezinnen worden regelmatig naar Jeugd en Gezinscoach Zutphen doorverwezen door Jeugdbescherming, (huis)artsen, Jeugdconsulenten (18-) en WMO consulenten (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 18+). Ik kan zowel jeugd als WMO-zorg bieden, waardoor er een mooie overgang mogelijk is van Jeugd naar WMO-zorg.

Jeugd en Gezinscoach Zutphen heeft contracten met de volgende gemeenten: Zutphen, Brummen, Lochem, Voorst en Apeldoorn.

Mijn Scope
“Het behandelen, begeleiden, coachen en trainen van jeugd, gezinnen en (jong) volwassenen. Gericht op gedragsverandering bij mensen met psychische of psychiatrische klachten en/of ontwikkelingsproblematiek".

Begeleiding, behandeling, coaching en training
Ik bied de begeleiding, behandeling, coaching en trainingen op een laagdrempelige manier. Regelmatig vindt dit plaats in de natuur of in mijn eigen trainingsruimte. Tijdens de begeleiding is het mogelijk om een hond in te zetten. Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg, waardoor ik betrouwbaar ben voor anderen. In mijn trainingen oefenen we vaak in de praktijk waardoor het makkelijker wordt om dit in je eigen leven in te zetten. Ik ben breed opgeleid en heb veel werkervaring binnen de Opvoedings- en Jeugdhulpverlening en Geestelijke Gezondheidszorg.

Samenwerken
GGZ behandelaren kunnen met mij samenwerken om de mensen gezamenlijk in beweging te krijgen door een combi behandeling bij GGZ en het samen in de praktijk oefenen met mij (cognitief therapeutisch werken). Binnen het Zorgcollectief Midden Ijssel Oost-Veluwe werk ik samen met collega's om samen sterk te staan, onze kwaliteit op orde te houden en samen te kunnen werken als er meerdere vragen zijn rondom een casus. In dit zorgcollectief werken zorgprofessionals met verschillende achtergronden in diverse soorten hulpverleningsvormen zoals dagbesteding, respijtopvang of ambulante zorg.

Mijn honden Skye en Chuck maken mensen blij. Ze kunnen een mooie interventie zijn om binnen te komen bij ongemotiveerde gezinnen of mensen, moeilijke thuissituaties, mensen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid of mensen met psychiatrische klachten. We kunnen klein starten door bijvoorbeeld een wandeling te maken. Tevens kan dit uitgebouwd worden naar behandeling en/of training.

Opvang wachtlijsten GGZ
Ik wil er voor zorgen dat jeugdigen en gezinnen niet onnodig lang hoeven wachten tot zij ondersteuning krijgen. Door op preventieve wijze alvast te starten met gesprekken, behandeling en/of training, hoop ik te voorkomen dat de situatie verslechterd. Samen met jou en/of jullie kunnen we ons richten op het stabiel worden, blijven en verbeteren. Op deze manier is er al hulp ter voorbereiding op de volledige GGZ behandeling. Op dit moment wordt ik al bij meerdere casussen ingezet voor het eindtraject van de GGZ. Echter kan dit naar voren geschoven worden om bijvoorbeeld in de praktijk te oefenen met situaties waar jeugdigen en gezinnen in vastlopen.

Registraties

Registratie SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)
Registratie GGZ agoog (Registerplein)
Registratie Cognitief Therapeutisch Werker (VGCT: Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën)

Werkervaring

 • 2013 – heden: Sinds juli 2013 werkzaam binnen eigen bedrijf ‘Jeugd en Gezinscoach Zutphen’. Combinatie van Jeugd- en gezinsprofessional, GGZ Agoog en Cognitief Therapeutisch Werker
 • 2015 – 2020: Vanaf juni 2015 werkzaam geweest als GGZ Agoog en Cognitief therapeutisch werker binnen de specialistische GGZ op ZZP-basis
 • 2008 – 2016: 8 jaar werkervaring binnen de jeugdhulpverlening als ambulant hulpverlener A. Veel gewerkt met ongemotiveerde jeugd met grensoverschrijdend of naar binnen gekeerd gedrag (Jongeren en Kleine criminaliteit JEKK)
 • 2009: 1 jaar gewerkt bij een welzijnsorganisatie in Zutphen als kinderwerker bij de talentvolle buurt, 1 dag per week
 • 2008: 1 jaar gewerkt bij een gehandicaptenorganisatie in Zutphen als invalkracht voor verschillende groepen, 1 dag per week
 • 2001 – 2008: 7 jaar gewerkt binnen de psychiatrie bij jongvolwassenen. Als ambulant hulpverlener, ouderbegeleider en trainer. Veel gewerkt met jongvolwassenen en hun ouders. Jongvolwassenen met psychiatrische problemen, specialisatie psychotische klachten en ASS-problematiek
 • 1990 – 2000: 10 jaar werkervaring met jeugd en jongeren binnen het sociaal cultureel werk. Het motiveren van jeugd en jongeren voor school en begeleiding, signalering, trainingen en werkloosheidstrajecten
 • Naast mijn banen heb ik vanaf 2000 ook gewerkt voor gespecialiseerde bedrijven voor diensten binnen de groepen voor jeugdhulpverlening, gehandicaptenzorg en psychiatrie
 • Specialist op gebied van gedragsverandering van ongemotiveerde en grensoverschrijdende jeugd en jongeren
 • Specialist op gebied van ASS problematiek

Diploma`s

 • Post HBO diploma, Cognitief Therapeutisch Werker
 • Post HBO diploma, Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
 • Post HBO diploma, Mindfulness en Cognitieve therapie
 • Post HBO diploma, Autisme
 • HBO diploma, Sociaal Pedagogische Hulpverlening
 • MDGO diploma, Sociaal Cultureel- en Agogisch Werk

Certificaten

 • Signs of Safety
 • Brainblocks
 • Triple P niveau 4, positief opvoeden gericht op een oudergroep
 • Familienetwerkberaad
 • Topdogtrainer
 • Agressieregulatietraining
 • Slaap en de behandeling van slaapstoornissen
 • Psychopathologie module
 • Workshop COMET voor negatief zelfbeeld
 • Libermanmodule, omgaan met verslaving, vrije tijd en omgaan met psychotische symptomen

In maart 2022 start ik met Act4Kids:
Acceptance & Commitment Therapie (ACT) voor kinderen en jongeren